व्यवसायिक आलु खेति- एक झलक

सार्वजनिक सुनुवाई तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गोष्ठीको एक झलक

उच्च घनत्व स्याउ बगैंचा उच्च घनत्व स्याउ बगैंचा

रोयल डेलिसियस जातको स्याउको परिपक्क बोट र फल उत्पादन

स्याउ बजारीकरणको एक झलकस्याउ बजारीकरणको एक झलक

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
भुक्तानी सम्बन्धि जरुरी सूचना 2081-03-11 2081-03-20
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2080-09-26 Closed !!!
स्वत: प्रकाशन (आ.व. २०८०/८१ को कार्तिक मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित कार्यहरुको) 2080-१०-02 Closed !!!
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-04-18 Closed !!!

प्रकाशनहरु

बार्षिक प्रगति तथा कृषि तथ्यांक पुस्तिका, आ.व. २०७९/८०
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०
अनुदानग्राहीहरुको विवरण, आ.व.२०७९-८०
बीउ विजन ऐन, 2045
विउविजन नियमावली, २०६९
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन-२०७५
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६
बार्षिक प्रगति तथा कृषि तथ्यांक पुस्तिका, आ.व. २०७९/८०
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०
प्रस्तावको सम्क्षिप्त ढाँचाहरु- आ व २०८०-81 मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको
निवेदनको ढाँचा
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
साना व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि, २०७७
स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
अनुदानग्राहीहरुको विवरण, आ.व.२०७९-८०
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सारांश, २०७९-८०
बार्षिक कार्यक्रम २०८०/८१