Total Notice: 8
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2080-09-26 Closed !!!
स्वत: प्रकाशन (आ.व. २०८०/८१ को कार्तिक मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित कार्यहरुको) 2080-१०-02 Closed !!!
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-04-18 Closed !!!
स्वत: प्रकाशन (आ.व. २०७९/८० को बैशाख, जेष्ठ र आषाढ महिनामा सम्पादित कार्यहरुको) 2080-04-02 Closed !!!
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो प्रकाशन ) 2079-09-06 Closed !!!
कृषि प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना 2079-05-13 Closed !!!
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-05-02 Closed !!!
कृषि प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धि सूचना 2079-05-15 Closed !!!